måndag 19 juli 2010

The Pains of Being Pure 90's Indie

The Pains of being Pure at Heart jobbar på nytt album och popbloggare över hela världen dras med i den allt starkare 90-talsindievågen. Jag med, det här är en bra låt av förra årets indiegenombrott. Say no to love (och ja till 90-talsretro, lika bra att få det överstökat).

Inga kommentarer: